Auxiliary Chemicals

Kanmochem Dyestuffs & Chemicals has a variety of auxiliary chemicals ranging from Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate, Sodium Hydrosulphite, Sodium Nitrite, Sodium Lauryl Sulphate, Sodium Meta Bisulphite and Sodium Sulphide Flakes.

Product Catalogue

Auxiliary_Chemicals_Kanmochem_Dyestuffst_&_Chemicals

Call Us Now